Nog meer inzicht in Reflact© op een meer fundamenteel niveau om tot diepere diagnoses te komen en te werken aan complexere, persoonlijke vraagstukken

HBM Reflact© verdieping

Je krijgt meer inzicht in Reflact© en als professionele ACTor krijg je alles aangereikt om je verder te bekwamen in de mogelijkheden en toepassingen van Reflact©. Zo herkent niet iedereen zich direct in de inzichten die Reflact© geeft, maar weet jij na HBM Verdieping precies hoe je ze helpt patronen te zien en te begrijpen.

  • Docent Janneke Verbakel
  • Locatie Heidestein 7, 3971 ND Driebergen-Rijsenburg
  • Investering €2.995

Tijdens de HBM Verdieping leer je

  • de invloed van de verschillende leeftijdsfasen van de cliënten kennen
  • de fase waarin de cliënt zit beter te beoordelen
  • werken met de verdiepende kennis van HBM en Belevingspsychologie, diepere lagen van Reflact© en de verbanden ertussen
  • de diepte van het model doorgronden aan de hand van je eigen profiel
  • zo te werken met de Circle of Change dat je innerlijke patronen herkent, leer hoe je projecties terugneemt, gewenste posities in te nemen én hiervoor verantwoordelijkheid te nemen
  • nog objectiever verdiepende vragen te stellen, te luisteren, te begeleiden en te leiden

Dit houdt de opleiding HBM Verdieping in

Tijdens de Verdiepingsopleiding ga je nog concreter aan de slag met de Reflact© en de Circle of Change: het HBM-model dat we ontwikkelden om gefaseerd het proces van veranderen te doorlopen, zodat het leidt tot continue groei. En naast dat je je meer verdiept in je cliënten, richt je je ook op meer diepgang in je eigen persoonlijke ontwikkeling.

Dit is de opleiding voor de professionele ACTor om je verder te bekwamen in de mogelijkheden en toepassingen van Reflact©. En, zoals je gewend bent van myHBMcenter: je krijgt ook weer een verrassende persoonlijke ontwikkeling voorgeschoteld.

“Je betekent nog meer voor je cliëntenomdat jij je eigen profiel beter begrijpt. 

Daardoor ben je een schonere spiegel en geef je het verschil dat je al kon maken nog beter vorm.”

Dit kan je als je de Verdiepingsopleiding afrondt

Rond je HBM Verdieping met succes af, dan ben jij als HBM Professional in staat om je cliënten te begeleiden bij complexe(re), persoonlijke vraagstukken.

Je maakt met vertrouwen gebruik van de 5 lagen die Reflact© biedt. Je betekent nog meer voor je cliënten, omdat je ook je eigen profiel beter begrijpt en daarmee een schonere spiegel voor ze bent.

Je beschikt over de HBM- en Reflact©-wijsheid, attitude en expertise om het verschil dat je al kon maken nog verder vorm te geven in jouw business of de organisatie waar je voor werkt én het leven van de cliënt.

Overige opleidingen

Bekijk alle opleidingen