Human moments op je werk? Wat is dat en hoe beleven we die?

Ongeveer twee jaar geleden werden organisaties wereldwijd vanwege de pandemie ertoe gedwongen om hun manier van werken aan te passen. Het kantoor was niet langer de centrale werkplek. Werknemers moesten waar mogelijk vanuit huis gaan werken.

Zijn de effecten van thuiswerken positief of negatief? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit is per persoon verschillend en van vele omgevingsfactoren afhankelijk. Denk aan de thuissituatie, beschikbare thuiswerkplek en de grootte van het professionele netwerk. Maar ook persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, ervaring binnen het werkveld en behoefte aan sociale contacten spelen een belangrijke rol.

Het is tijd om de balans op te maken. Wat kunnen we van de afgelopen twee jaar leren en hoe zorgen we ervoor dat de geleerde positieve lessen niet verloren gaan?

Taakgericht werken versus samen human moments beleven

Onderzoek naar de communicatiegegevens van miljoenen mensen laat zien dat sinds het begin van de eerste lockdown het aantal vergaderingen én het aantal aanwezigen tijdens de vergaderingen is toegenomen. Je zal ongetwijfeld zelf ook gemerkt hebben dat het tijdens de lockdown extra gemakkelijk was om ‘even snel’ een meeting in te plannen met collega’s.

Mogelijk minder herkenbaar voor je is dat hoewel het aantal vergaderingen toe nam, de gemiddelde lengte van de vergaderingen juist af is genomen. Een verklaring voor deze bevindingen is dat men online meer to-the-point en taakgericht te werk gaat. Dat is positief wanneer het gaat om kennisoverdracht, maar het heeft ook nadelen.

Wat betekent taakgericht werken voor de onderlinge samenwerking met collega’s?

Hoe taakgerichter men te werk gaat, des te minder tijd en aandacht er is voor het menselijke / emotionele aspect. En juist dat blijkt tijdens het thuiswerken gemist te zijn waardoor velen zich eenzamer zijn gaan voelen. Met name werknemers met weinig ervaring en een klein professioneel netwerk, hebben hieronder te lijden gehad.

Psychiater Edward Hallowell noemt deze korte persoonlijke interacties ‘human moments’. Deze Human Moments bevorderen wederzijds empathie en emotionele verbondenheid tussen collega’s. Het zorgt ervoor dat men weer opgeladen aan het werk kan. Bovendien laat onderzoek zien dat frequente persoonlijke interactie creativiteit, betrokkenheid, steun en samenwerking tussen teamleden bevordert.

Impliciete gedragsregels

Impliciete gedragsregels. Iedere organisatie heeft ze, maar gedocumenteerd zijn ze niet. Deze vormen een uitdaging voor bijvoorbeeld net startende young professionals. Zij kunnen alleen door veel op kantoor en met collega’s te zijn de impliciete gedragsregels en manier van omgang met collega’s en klanten aanleren. Onder andere door mee te luisteren met gesprekken, collega’s te observeren en de dynamiek van de werkomgeving mee te maken leren ze de cultuur van het bedrijf kennen. Online is dit nauwelijks op te pikken.
Kortom, ondanks dat men thuis taakgerichter te werk gaat, hebben de creatieve processen, verbondenheid tussen collega’s en het leren on-the-job te lijden gehad onder het thuiswerken.

De balans opmaken: hoe weeg je de verschillende onderdelen?

Thuiswerken is voor velen een fijne afwisseling voor het werken op kantoor. Misschien wel het grootste voordeel is het gebrek aan reistijd. Niet alle taken kunnen echter optimaal op afstand worden uitgevoerd. Dit is onder andere afhankelijk van of het individuele of collectieve taken zijn. En wat blijkt, naast de human moments waarin contact tussen collega’s spontaan kan plaatsvinden dienen collectieve taken zoals samenwerking, coaching en creativiteit op kantoor plaats te vinden. Samenwerking stimuleert innovatie en dat is nu juist waar veel organisaties behoefte aan hebben. Bovendien, wanneer er ruimte is voor de emotionele verbinding tussen collega’s ontstaat er vertrouwen. En vertrouwen is een belangrijke voorspeller voor de engagement van werknemers.

“Vanzelfsprekend komen een face-to-face ontmoeting aan de rand van het bureau of een babbeltje bij het koffie apparaat niet voor bij het thuiswerken.”

Kortom, terug naar de status quo van voor de pandemie is zonde. Anderzijds is het een mythe dat het kantoor enkel een ontmoetingsplaats dient te zijn! Nu de maatregelen en het thuiswerkadvies komen te vervallen gaat het dus niet zozeer om de vraag hoeveel dagen iemand wil thuiswerken maar wel om de vraag welke taken iemand beter op afstand kan doen en welke op kantoor. De uitdaging zit ‘m erin om het werk zo in te richten dat enerzijds medewerkers met verschillende kenmerken tot hun recht kunnen komen en dat er anderzijds ruimte is voor de human moments en impliciete leermomenten van de minder ervaren werknemers.

Hoe richt je het werk zo in, dat dit past bij de medewerker?

Allereerst dien je als organisatie het perspectief van de werknemers te zien. Hoe doe je dat eenvoudig en snel? De ACT-meting leert organisaties haar werknemers en teams beter te begrijpen; waar liggen de verschillende behoeften, wat heeft men nodig om tot een goede samenwerking te komen en wat staat deze samenwerking juist in de weg? Ook is het van belang voor de engagement van de werknemers afzonderlijk om de energiebronnen in kaart te brengen en inzichtelijk te maken hoe ze dit bij elkaar kunnen versterken.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Last but not least; geef als manager, coach of werkgever de ruimte aan werknemers om op kantoor human moments te beleven. Moedig deze emotionele verbondenheid aan door zelf het goede voorbeeld te geven. Hiermee vergroot je het onderling vertrouwen en daarmee de samenwerking tussen en engagement van je werknemers. Doe dit bijvoorbeeld door regelmatig met aandacht en tijd in te checken bij collega’s en hen te vragen hoe het met hen gaat. Geef je als leidinggevende niet het goede voorbeeld en ben je met name met het taakgerichte stuk bezig, dan heeft men mogelijk het gevoel dat er enkel ruimte is voor taak georiënteerde meetings. Hiermee gaat de positieve les uit de pandemie, verloren.

Meer informatie?

Bovenstaande inzichten zijn onder andere gebaseerd op de materie die we behandelen in onze accreditatie HBM Teams. Deze accreditatie om met ACT®-metingen in teamverband te werken, kun je volgen na het succesvol afronden van de opleiding HBM Individueel.