Growth vs fixed mindset

Gelooft u dat talenten te ontwikkelen zijn door er hard aan te werken? Of gelooft u dat talenten aangeboren zijn en daarmee vaststaand?

Het antwoord wat een individu op deze vraag geeft, is afhankelijk van de mindset die hij of zij heeft. Wat voor mindset heeft u? Kom erachter in dit artikel van myHBMcenter.

Verschillen tussen mindsets

Individuen die geloven dat zij hun talenten, intelligentie en vaardigheden kunnen ontwikkelen (door er hard voor te werken, verschillende strategieën toe te passen en met input van anderen) hebben een ‘growth mindset’. Degenen die geloven dat talenten, intelligentie en vaardigheden aangeboren zijn en dus vaststaan, hebben een ‘fixed mindset’. Deze impliciete theorie over intelligentie en persoonlijkheid is op de kaart gezet door Carol Dweck en heeft tot menig interessante inzichten geleid.

Mensen met een ‘fixed mindset’:

 • zijn geneigd om op zoek te gaan naar validatie van hun vaardigheden waardoor ze uitdagingen eerder uit de weg gaan dan opzoeken;
 • ervaren het doen van moeite als bewijs voor het feit dat ze het dus niet in zich hebben; ‘als ik zó hard moeten werken bewijst dat alleen maar dat ik er geen talent voor heb’;
 • doen bij negatieve feedback aan ‘self-handicapping’ door (on)bewust bewust barrières voor zichzelf op te werpen en een eventuele mislukking te rechtvaardigen, los van hun eigen prestatie of intelligentie.

Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat mensen met een growth mindset een andere beleving hebben van falen, moeite doen, uitdagingen en tegenslag. Mensen met een growth mindset;

 • gaan bij falen op zoek naar uitdagingen om hun vaardigheden te verbeteren en de kans op succes te vergroten;
 • ervaren het doen van moeite als iets positiefs ‘ik werk aan mijn skills en verbeter ze’;
 • zetten door en doen nog harder hun best zodra zij met negatieve feedback geconfronteerd worden.

Over het algemeen blijkt dat mensen met een growth mindset betere (academische) prestaties neerzetten en een beter welbevinden ervaren dan de mensen met een fixed mindset.

De veranderlijkheid van mindsets

Na bovenstaande te hebben gelezen, kunt u zich voorstellen dat iedereen het hebben van een growth mindset nastreeft. Zo ook organisaties.

Het hebben van ofwel een fixed ofwel een growth mindset is echter niet zo ‘fixed’ als het lijkt. De waarheid ligt genuanceerder en, zoals met veel psychologische theorieën en processen, in het midden. Iedereen heeft namelijk een mix van fixed en growth mindsets. Deze mix groeit, verandert en beweegt mee met de ervaringen die we opdoen in ons leven.

Zo heeft de manier waarop ouders, docenten en andere belangrijke autoriteiten in ons leven ons hebben geprezen, ons impliciete boodschappen geleerd over hoe zij naar bijvoorbeeld intelligentie keken, welke wij mogelijk als kind onbewust overgenomen hebben. Werden we bijvoorbeeld gecomplimenteerd op hoe slim we waren, waardoor succes het resultaat van onze intelligentie leek te zijn (fixed)? Of werden we gecomplimenteerd op de inspanning die we erin staken om ons iets eigen te maken, implicerend dat succes het resultaat is van het gedrag dat we lieten zien (growth)?

Ook onze academische prestaties zijn van invloed op onze mindset. Uit onderzoek is gebleken dat met name de studenten die continu worstelden tijdens hun studie, en deze moeilijkheden niet te boven kwamen, van een overwegende growth mindset naar een meer fixed mindset toe bewogen en intelligentie meer en meer als een stabiel persoonskenmerk gingen zien. Zij interpreteerden falen als een indicatie dat ze niet voldoende intelligent zijn, waardoor ze sneller uitdagingen uit de weg gaan.

Hoe stimuleert u een growth mindset?

De les die we hieruit kunnen trekken, is dat onze mindsets veranderlijk zijn, en gelukkig maar! Want dat betekent ook dat u als coach, leidinggevende of HR professional positieve invloed kunt uitoefenen. Hoe?

 • In het kader van veranderlijkheid; ga samen op zoek naar de ‘fixed-mindset-triggers’ die ervoor zorgen dat iemand zich onzeker voelt, of in de verdediging schiet en daarmee zichzelf vastzet in het leerproces en groei in de weg staat. Bewustwording op deze triggers is helpend om in het vervolg milder naar zichzelf en de situatie te kunnen kijken, te kiezen voor ander gedrag en gemakkelijker terug te bewegen naar groei en mogelijkheden.
 • Beloon naast iemands effort óók het leerproces en de voortgang. Kijk samen terug en maak hen bewust van de stappen die ze hebben gezet om te komen tot waar ze nu staan. Denk hierbij aan; het vragen van hulp aan anderen, de manier waarop iemand is omgegaan met kritiek en welk ander gedrag diegene (mogelijk onbewust) is gaan vertonen in het proces van groei.
 • En last but not least; goed voorbeeld doet goed volgen! Zorg dat je als organisatie de growth-mindset volledig omarmt en bij wijze van spreken ademt door processen vanuit die overtuiging in te richten. Moedig medewerkers aan om risico’s te nemen, ook al is dan het risico groter dat een aantal dingen niet zullen lukken. Sta stil bij de belangrijke lessen die geleerd zijn, ook al is het eindresultaat van een project niet gelijk aan waar naar gestreefd werd bij de start.

Reflectievragen

Een aantal vragen om uw eigen mindset onder de loep te nemen:

 • Heeft u overwegend een fixed of een growth mindset? Wat gebeurt er zodra u onder druk staat?
 • Op welke momenten ervaart u een fixed mindset, en waar wordt deze door getriggerd?
 • Wanneer ervaart u een growth mindset en welke ‘ingrediënten’ moeten daarvoor aanwezig zijn? Wat daarvan ligt binnen uw eigen invloedssfeer?

Meer weten over uw mindset?

Bent u benieuwd waar uw sterke en schaduwkanten liggen? Reflact geeft inzicht in uw (on)bewuste kwaliteiten en drijfveren. Neem contact met ons op voor meer informatie of kijk op onze website

Kom meer te weten over Reflact