Ga voor een sociaal veilige werkomgeving met

Vertrouwenspersoon

Een veilige werkomgeving waarin medewerkers zich op hun gemak voelen, leidt tot betere prestatie en communicatie, zowel individueel als in teamverband. Stress door ongewenst gedrag op het werk kan echter de gewenste sociale veiligheid ondermijnen. Dit wordt psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd, en het voorkomen ervan is verplicht volgens de Arbowet.

Het benoemen van een vertrouwenspersoon, het opstellen en handhaven van een gedragscode voor gewenst gedrag, het hebben van een klachtenprocedure en het opzetten van een meldpunt zijn enkele stappen die u kunt nemen om PSA tegen te gaan. Vormen van ongewenst gedrag die onder psychosociale arbeidsbelasting vallen zijn onder andere:

  • Pesten
  • (Seksuele) Intimidatie
  • Agressie
  • Geweld
  • Discriminatie

Een vertrouwenspersoon van myHBMcenter aanstellen is een goed begin om het gevoel van sociale veiligheid onder medewerkers te vergroten. Onze vertrouwenspersonen helpen bij het bespreekbaar maken van ongewenst gedag door een klankbord te zijn voor medewerkers en de organisatie. De vertrouwenspersoon is tegenwoordig een essentieel onderdeel van een goed organisatiebeleid, gericht op het creëren van een gezonde, veilige en prettige werkomgeving.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is de eerste persoon waar medewerkers naartoe kunnen gaan wanneer ze ongewenst gedrag ervaren en het gevoel hebben dat ze hier niet bij hun leidinggevende voor terecht kunnen. De vertrouwenspersoon zorgt voor een veilige omgeving, biedt een luisterend oor, probeert de situatie te kalmeren en de gebeurtenissen in chronologische volgorde te begrijpen. Daarnaast helpt de vertrouwenspersoon medewerkers bij het indienen van oplossingen voor de problemen die zij ervaren. De voor- en nadelen van de verschillende oplossingen worden afgewogen, zodat de medewerker zelf een weloverwogen keuze kan maken en zich bewust is van de gevolgen van hun beslissingen.

Een andere taak van de vertrouwenspersoon is om zichtbaar te zijn binnen de organisatie en de organisatie op de hoogte te brengen van de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon. Dit doen zij onder andere door het geven van voorlichting en presentaties.

De derde taak omvat het identificeren van signalen en trends die de vertrouwenspersoon uit klachten en meldingen kan halen. Dit is belangrijk voor management en het bestuur van een organisatie. Zo kunnen zij op basis van deze gegevens, handelen om problemen met ongewenst gedrag aan te pakken, te voorkomen en te verminderen. Zo draagt de vertrouwenspersoon bij aan een veiligere werkomgeving.

Specifieke taken van een vertrouwenspersoon

  • Helpen bij het maken van een gedragscode, klachtenregeling of meldprocedure;
  • Voorlichting geven aan uw organisatie door middel van workshops en presentaties;
  • Telefonisch contact met medewerkers binnen 24 uur;
  • Fysieke gespreksvoering met uw medewerker binnen 4 werkdagen;
  • Maken van een geanonimiseerd jaarverslag omtrent ongewenste omgangsvormen.

Wie zijn de vertrouwenspersonen van myHBMcenter?

Alle vertrouwenspersonen van myHBMcenter zijn gecertificeerd en geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Om geregistreerd te blijven zijn de vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks bijscholing te volgen en actief deel te nemen aan intervisie. Hiermee voldoen onze vertrouwenspersonen aan de hoogste eisen.

Contact opnemen