Vaarwel eilandjes, hallo samenwerking

Dit is Scala Scholen:

Scala Scholen is een scholengemeenschap die gelooft in het geven van ruimte. Aan personeel én de kinderen.

Scala bestaat uit 14 scholen, 370 medewerkers en 3600 leerlingen.

De uitdaging


Alle 14 basisscholen van de Scala Scholen gemeenschap waren eigen eilandjes. De directeuren van de scholen hadden wel periodiek overleg, maar ze kenden elkaars kwaliteiten nauwelijks. “Vroeger waren scholen éénpitters. Later zijn de scholen onderdeel van een stichting geworden en samengevoegd. Daarmee veranderde er niet alleen iets in de samenwerkingsvorm, maar in de afgelopen jaren is er ook veel veranderd in de taken en werkzaamheden van leerkrachten en andere medewerkers.”

Daarnaast is er in het onderwijs veel uitval, vanwege spanningsklachten. Binnen Scala waren de verwachtingen ook erg hoog en leidde dit tot veel uitval. Het roer moest om. Scala wilde niet alleen de directeuren samen laten werken in clusters, maar voor alle 14 scholen was het noodzakelijk om preventief met de mensen aan de slag te gaan en elkaars kwaliteiten te leren kennen. Van directie tot docenten.

Hoe organiseer je dit? En hoe breng je de samenwerking tot een succes? Dáár lag de uitdaging van Scala Scholen.

De oplossing

Scala Scholen vertelt: “Via-via hoorden we van de Human Being Management (HBM) filosofie en de ACT©- meting. Met HBM kijk je éérst naar de mens, dan pas naar de functie. Waar zit jouw talent, waar ben je goed in én hoe kunnen we elkaar versterken. Kernvragen uit de filosofie die goed aansloten bij onze uitdaging.”

Een aantal mensen vanuit het management zijn toen opgeleid om met de HBM-filosofie & de ACT©-meting te werken. In het (opleidings-)traject is men elkaar beter gaan leren kennen, is men hechter geworden en meer gaan samenwerken. “Al deze inzichten wilden wij verder gaan uitdragen binnen de organisatie. We geloofden in de filosofie en wilden een cultuurverandering in gang zetten richting een mensgerichte organisatie.”

Om de oplossing te verankeren in de organisatie, is er enige push nodig geweest richting de medewerkers. Het bestuur en management van Scala Scholen zijn langs alle scholen geweest met een toelichting en de geruststellende boodschap: de meting is géén afrekeninstrument en er is geen goed of fout. “De boodschap van de HBM-filosofie hierbij is; omdat niet iedereen overal even goed in kan zijn, hoef je ook niet overal in uit te blinken. We moedigen elkaar aan om hierover in gesprek te gaan.”

“De mensen die na een schoolbezoek het meest enthousiast waren, hebben we als eerst de ACT©-meting laten ervaren. Dat zijn je ambassadeurs die het verspreiden als een olievlek.”

“Als bestuur en management lieten we ook onze eigen ACT®-metingen zien. Dit zijn wij, en wij zijn ook mensen. Geen perfecte mensen, maar mensen met beperkingen. Dat er geen goed of fout is, moet je zelf ook uitdragen. Als top moet je commitment tonen, zodat het overal doorsijpelt.” Op den duur hebben alle 370 medewerkers een ACT®-meting aangeboden gekregen. In totaal heeft dat proces wel 1,5 jaar geduurd.

Het resultaat

“Het resultaat is breed, want in basis hebben we een cultuurverandering doorgemaakt. Dat uit zich in zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten. Inmiddels is Human Being Management en de ACT©-meting geïntegreerd in de cultuur én processen. Bijvoorbeeld bij de gesprekscyclus, en in commissies. Bij alle beslissingen die we nemen komt HBM terug.”

De preventietaak die je als werkgever hebt, weet Scala Scholen nu beter in te richten. “Ons ziekteverzuim daalde van 5,62% naar 2,62%. En des te lager het verzuim, des te minder kosten je nodig hebt voor vervangers. Dat maakt dat we veel meer geld overhouden voor investeringen in kwalitatief onderwijs. En dat doen we natuurlijk het liefst.”

Binnen de scholengemeenschap praten directie praten nu makkelijker met elkaar. Medewerkers vinden het oké als anderen iets beter kan dan zij zelf kunnen, omdat ze hun eigen kwaliteiten nu ook beter kennen. Onze mensen ontplooien zich nu ook beter. Een jonge leerkracht die eerder onzeker leek, is binnen een paar jaar uitgegroeid tot leerkracht begeleider. Het is niet plots een ander persoon, maar de aanwezige talenten zijn veel beter belicht.

Er is openheid en mildheid. Zelfs van buitenaf horen we dat: mensen die vanuit andere scholen met Scala in aanmerking komen, zeggen “Scala is benaderbaar en het management is zichtbaar”