Blauwhoed gaat met ACT© voor betere binding, meer efficiëntie en de beste keuzes

Dit is Blauwhoed:

Blauwhoed Studio is een projectontwikkelaar die Nederland gezonder, gelukkiger en welvarender maakt met passende woningen.

Blauwhoed heeft ruim 40 medewerkers, een historie van 400 jaar en heeft meer dan 80.000 woningen ontwikkeld.

 

De uitdaging

Blauwhoed weet als geen ander dat je samen verder komt. Juist als medewerkers onder elkaar. Niemand kan alles, dus versterken zij hun club van ruim 40 mensen door elkaar als team aan te vullen. Yvonne van Mierlo, directrice bij Blauwhoed Studio vertelt:

“Alleen als we weten wat elkaars kwaliteiten, talenten en valkuilen zijn, zijn we toekomstbestendig”. Maar als je het beste in elkaar naar boven wil halen, dan moet je wel weten wat dat beste is. De uitdaging van Blauwhoed is daarom samen te vatten in twee kernvragen:

‘Waar komen we eigenlijk allemaal ons bed voor uit? En waar zitten de kwaliteiten, talenten en valkuilen van onze mensen?’

De oplossing

Blauwhoed maakte na de financiële crisis een wederopbouw van het bedrijf door. Nadat het brandhouse weer als een huis stond, betrok het bedrijf hun medewerkers erbij. Het is immers aan hen om de waarden uit te dragen, dan moeten ze wel bij ze passen. Om dat allemaal in goede banen te leiden, schakelden zij de coaches van myHBMcenter in. Deze coaches haalden met de ACT©-meting precies boven tafel wat nodig is.

Wat was er dan nodig, volgens Yvonne? Ze vertelt: “Onze mensen ontdekten met welk vizier ze naar de wereld kijken. Hoe ze de onderlinge samenwerking écht vinden. Dat gaf iedereen meer zelfinzicht. En het hielp ons als directie ook, want wij kregen op een presenteerblaadje waar onze mensen goed in zijn en waar energie lekt.”

Waar de oplossing begon met de het inschakelen van de coaches van myHBMcenter, zijn de ACT©-meting en achterliggende Human Being Management filosofie nu volledig verankerd binnen Blauwhoed. Dit komt doordat twee directieleden zélf de opleiding zijn gaan volgen. “Het resultaat is dat we de kennis – naast de expertise van myHBMcenter – nu zelf ook in huis hebben. Daardoor kunnen we het beter borgen.”

“We volgden de opleiding puur om de kennis ook in eigen huis te halen. Om de achtergrond te doorgronden. Én om het beter te borgen”

De invloed van myHBMcenter en ACT© houdt niet op na het boven water halen van de gewilde informatie. Blauwhoed neemt ACT© tegenwoordig al mee tijdens de werving. Voor alle functies wordt een duidelijk profiel gemaakt, door te kijken welke competenties van de ACT©-meting erbij horen. Bij een kandidaat wordt gekeken in hoeverre dit matcht, door hun persoonlijke ACT©-profiel en de gedefinieerde kern van de functie met elkaar te vergelijken. En daar is geen goed of fout — het geeft vooral een bevestiging of reflecterend element. Voor Blauwhoed, maar ook voor de kandidaten.

Na de werving stopt het niet. “We zijn ook flexibel om op basis van de competenties en voorkeuren van mensen hun functies zo goed en zo efficiënt mogelijk in te vullen. Dat hebben we voor het hele bedrijf gedaan: individueel én voor de teams. Dat maakte ook dat we de persoonlijke doelstellingen én variabele beloning van onze collega’s veranderden. In hun ontwikkelplannen zijn de doelstellingen voor 75% zacht en voor 25% hard. Dat is best opvallend, aangezien we ons in een ‘harde’ branche begeven.”

Het resultaat

“We weten onze collega’s beter aan ons te binden. We helpen ze hun competenties ontdekken — en eenmaal ontdekt belonen we ze als ze er beter in worden.” Niet alleen de binding aan de organisatie is verbeterd — het samenwerken is nu ook efficiënter. “Als individu kennen we onze eigen kwaliteiten nu beter. En als team zijn we véél meer op de hoogte van wie waar goed in is. Dat neem je mee als je met elkaar samenwerkt in een project. Uiteindelijk leidt dat tot wat we een ‘hard’ resultaat noemen: meer efficiëntie en leukere samenwerkingen”

Dat is nog niet alles. Eerder signaleren van dingen die ze eerder misten, is ook een resultaat van werken met myHBMcenter en ACT©. “Met de inzichten in ieders profielen, signaleren we nu eerder zaken die we anders mogelijk misten. Is er iets aan de hand, dan heb je nu een instrument om het gesprek aan te gaan. Mensen die niet hoeven te vertrekken, vertrekken daarom ook minder snel. Samen kijk je naar hoe je bij elkaar blijft.”