Circle of Change: waarom doen mensen zoals ze doen?

Reflectie op onbewust handelen is de kern van myHBMcenter. Het zichtbaar maken van innerlijke patronen is een proces dat serieuze aandacht vraagt. De basis van dit proces bestaat uit het doorlopen van vier stappen van de Cirlce of Change, waarmee de regie in eigen handen komt. De cirkel laat zien dat het een continu proces betreft.

Stappen van de Circle of Change

Stap 1: zelfreflectie

De eerste stap, zelfreflectie, betekent naar binnen kijken en uzelf onderzoeken op bewuste én onbewuste aspecten. Het gaat niet alleen om wat u van uzelf weet vanuit herinnering of uw cognitie. Zelfreflectie gaat juist om datgene wat u níet (meer) weet van uzelf, maar wat wel van enorme invloed kan zijn op uw gedrag in het hier en nu. Met een nieuwsgierige en milde blik naar uzelf kijken is essentieel in dit proces. Het geeft u het inzicht om los te komen van beperkende overtuigingen die u onbewust met u meedraagt.

Stap 2: bewustwording

Stap twee, bewustwording, houdt in dat u aspecten van uzelf opmerkt die u nog niet eerder had opgemerkt, en die vanuit uw onbewuste worden toegevoegd aan uw bewustzijn. Bent u zich eenmaal bewust van iets, dan zal dit nooit meer onbewust worden. Dit maakt bewustwording uiterst duurzaam!

Stap 3: vergroten beslisruimte

Vóór de bewustwording kozen we op onze automatische piloot en liepen we het gebaande pad. We kozen voor datgene wat we hebben aangeleerd, bijvoorbeeld door een probleem standaard bij de ander neer te leggen. Nu, na bewustwording en aangekomen bij de derde stap van de Circle of Change, hebben we meer keuzevrijheid gekregen. In plaats van het probleem bij de ander neer te leggen, hebben we dankzij de eerste twee stappen geleerd om bij conflicten en irritaties eerst op onszelf te reflecteren, wat de angel uit de situatie haalt. We kiezen bewust en creëren daarmee andere, nieuwe paden voor onszelf.

Stap 4: verantwoordelijkheid

Nu kunnen we het proces van veranderen daadwerkelijk omzetten in gerichte actie. Van onbewust onbekwaam naar (on)bewust bekwaam. Het nemen van verantwoordelijkheid wordt in myHBMcenter-termen niet zozeer gedefinieerd als het nemen van verantwoordelijkheid voor een taak binnen de gestelde grenzen, maar juist geleid door de bewuste keuze de eigen natuurlijke kwaliteiten en talenten te willen leveren aan de organisatie.

De Circle of Change is nu rond en kan weer opnieuw worden doorlopen, maar nu op een hoger niveau. Dit telkens doorlopen van zelfreflectie, bewustwording, beslisruimte en verantwoordelijkheid is een continu proces van verandering en verbetering.

Verantwoordelijkheid die voortkomt uit zelfreflectie is echte verantwoordelijkheid.

Meer over Human Being Management

Meer weten over wat Human Being Management voor uw team of bedrijf kan betekenen? Download het e-book ‘Inleiding tot Human Being Management’.

Download nu het E-book